Giovanni Pierluigi da Palestrina

Palestrina var en italiensk kompositör som framför allt är berömd för sitt stora inflytande på musiken i den katolska kyrkan. Han föddes runt år 1525 och dog 1594. Många musikvetare anser att han är en av renässansens absolut största kompositörer. Som hans namn avslöjar föddes han i den italienska staden Palestrina,

Josquin des Prez

Josquin des Prez har om inte annat ett hip hop-kompatibelt namn men var en fransk kompositör som föddes någon gång mellan 150 och 1455 och levde fram till 1521. Han är tveklöst en av de största från renässans-eran. Han fick under sin levnadstid rykte om att vara den störste kompositören av

Klassisk musik under renässansen

Renässans-erans klassiska musik är känd bland annat för att den introducerade basinstrument till musiken. Utöver det blev musiken mer sofistikerad då kompositörer började väva sina melodier med flera stämmor. Renässans-eran brukar sägas varade mellan ca. 1400-1600, 200 år som var omvälvande inte bara på musikens område utan såg mänskligheten lyftas

Jacopo Peri skrev den första operan

Jacopo Peri var en italiensk kompositör och sångare som föddes år 1561 och dog 1633. Han var mest känd under hamnet ”Il Zazzerino”. Idag är han mest känd för att vara den som uppfann operan när han år 1597 skrev ett verk som han kallade för Dafne. Peri föddes i Rom

William Byrd

Det finns de som hävdar att William Byrd är den störste brittiske kompositören någonsin. Klart är att han under sin livstid bemästrade att skriva stycken inom alla genrer som existerade då. Mest känd är han för sina körverk, men han anses också vara ett av de första genierna på att