Klassisk musik under renässansen

Renässans-erans klassiska musik är känd bland annat för att den introducerade basinstrument till musiken. Utöver det blev musiken mer sofistikerad då kompositörer började väva sina melodier med flera stämmor. Renässans-eran brukar sägas varade mellan ca. 1400-1600, 200 år som var omvälvande inte bara på musikens område utan såg mänskligheten lyftas från en stagnerad medeltid. Samtidigt som några av historiens största konstnärer, exempelvis da Vinci, Michelangelo och Raphael målade några av de mest uppskattade verken någonsin hände det massor på musikens område. Faktum är att om det inte var för de landvinningar som gjordes på musikens område under den här tiden så vore det omöjligt att säga hur musik skulle låta idag. Under eran skedde också många stora omvälvningar på politikens och religionens domäner. Inte minst inledde Martin Luther den protestantiska reformationen.

Renässansen var en spännande tid, inte minst konstnärligt. Den kanske viktigaste uppfinningen av alla under den här tiden var tryckerikonsten som skulle förändra allt. Det var under renässansen som noter började användas på allvar. Det här var självfallet en enorm innovation. Det var i och med detta som kompositionen föddes i sann mening. Det blev nu möjligt att nedteckna musik detaljerat för framförande senare. Tidigare var det enda sättet att förmedla musik muntligt vilket gjorde att musikstycken ständigt ändrade form. Det är också ett skäl till att många klassiska stycken från folkmusiken inte har någon fast form utan kan existera i mycket varierande tolkningar.

Många av kompositörerna som var verksamma under perioden är relativt bortglömda idag. Kanske för att musiken ännu inte uppnått den komplexitet som vi är vana vid att musikstycken ska ha. Det betyder dock inte att det saknas anmärkningsvärda kompositörer som är värda en lyssning än idag.

Bland erans mest minnesvärda kompositörer finns Josquin des Prez, Palestrina, William Byrd och Thomas Tallis. Många musikinstrument uppfanns, en del av dem finns kvar och används än idag i moderna orkestrar. Samtidigt som noter började användas började man också skriva instruktioner för hur olika musikinstrument spelas. Det var också en era då musiker blev professionella. Flera storstäder i Europa hade musikergillen där professionella musiker samlades. De kunde till och med vara uppdelade i olika avdelningar för musiker som spelade blås-, stränginstrument etc.

Bortsett från hur musiken utvecklades tekniskt i form av notering, musikinstrument och sofistikation så såg eran ett stort uppsving för dansmusik. Faktum är att det var under den här eran som dansmusikens grunder lades. Det innebar att musiken blev rytmisk igen på ett sätt som den inte varit sedan grottmänniskans dagar. Mot slutet av eran hade helt nya musikaliska former uppkommit. Jacopo Peri räknas till exempel som operans fader. 1597 var året då den italienske kompositören skrev Dafne vilken räknas som den första operan.

Lämna ett svar