Giovanni Pierluigi da Palestrina

Palestrina var en italiensk kompositör som framför allt är berömd för sitt stora inflytande på musiken i den katolska kyrkan. Han föddes runt år 1525 och dog 1594. Många musikvetare anser att han är en av renässansens absolut största kompositörer.

Som hans namn avslöjar föddes han i den italienska staden Palestrina, i närheten av Rom. Hans musikaliska gärning sammanfattas i hundratals verk, de flesta av religiös karaktär. Hans körmusik har haft betydelse för mängder av efterkommande kompositörer, inte minst Johann Sebastian Bach vars körverk bär stark prägel av Palestrina.

Till Palestrinas största bidrag till musikens utveckling hör hur han utvecklade polyfonin i körverk. Till skillnad från kompositörer som var verksamma tidigare finns det en mjukhet i musik komponerad av Palestrina. Hans sätt att skriva körstämmor gav sedermera upphov till en helt egen körstil som bär hans namn.

Palestrina var väldigt berömd när han levde, om det fanns någon motsvarighet till popstjärnor under hans levnads dagar så var han utan tvekan en av dem. Hans verk framförs fortfarande i olika sammanhang i konserthus världen över, inte minst som del i historiska översikter som tittar på musikens utveckling över tid.

Lämna ett svar