William Byrd

Det finns de som hävdar att William Byrd är den störste brittiske kompositören någonsin. Klart är att han under sin livstid bemästrade att skriva stycken inom alla genrer som existerade då. Mest känd är han för sina körverk, men han anses också vara ett av de första genierna på att spela klaviatur. Många av hans verk för piano framförs än idag regelbundet i olika sammanhang.

William Byrd föddes i en tid som gör att dokumentationen om honom är relativt fattig. Vad man vet är att han förmodligen föddes i Essex men att han familj flyttade till London när han var väldigt ung. Hans exakta födelsedatum är okänt, men man antar att han föddes någon gång runt 1539-1540.

Hur han kom in på musikens bana är okänt, det finns ingen dokumentation kring huruvida han studerade musik eller vart han i såna fall gjorde det. Med tanke på att en såpass stor del av hans musikaliska produktion var körverk är det rimligt att anta att det var i någon form av kör som han började sin karriär.

De rimligaste antagandena lyder att han startade tidigt. Många av hans kompostioner skrevs förmodligen redan då han var i tonåren. Byrds första dokumenterade professionella arbete som musiker var som organist på Lincolns Katedral i London i England.

Byrd sågs som relativt äventyrlig av sin samtid. Det sägs bland annat att han under sitt arbete på tidigare nämnda katedral fick sänkt lön på grund av att vägrade hålla sig inom de musikaliska regler kyrkan stipulerade på den tiden. Vid tidpunkten för sin död någon gång i början av 1600-talet hade komponerat fler än 400 verk. Många av dem fantastiskt nyskapande för sin tid.

Lämna ett svar