Jacopo Peri skrev den första operan

Jacopo Peri var en italiensk kompositör och sångare som föddes år 1561 och dog 1633. Han var mest känd under hamnet ”Il Zazzerino”. Idag är han mest känd för att vara den som uppfann operan när han år 1597 skrev ett verk som han kallade för Dafne.

Peri föddes i Rom och studerade musik i Florens. Efter avslutade studier gick han vidare till att uppträda i kyrkor, både som sångare och organist. Det var dock som anställd vid hovet i furstendömet Medici som han skulle komma att uppnå sina största yrkesmässiga framgångar. Han inledde där sin karriär som sångare men gick strax vidare till att komponera på allvar. I första hand skrev han enklare musikstycken som framfördes som bakgrundsmusik på teaterföreställningar.

Som kompositör var Peri mycket inspirerad av klassiska Grekiska och Romerska verk, vilka han menade var vida överlägsna allt som producerades under hans samtid. Det var inspirerad av de antika verken som han skulle komma att ta de första stegen mot att skriva den första fullfjädrade operan. De första experimenten var enkelt sjungna stycken som knappast skulle gå att beskriva som opera i den form vi känner stilen idag.

Dafne som opera har tyvärr inte överlevt historien, vi kan bara anta att det var ganska långt från vad grekerna eller romarna uppfattat som musikalisk teater i den mening Peri ville återupprepa. År 1600 skrev han dock ett nytt verk i den nya operaformen: Euridice. Detta verk har överlevt till dessa dagar men sätts upp väldigt sällan, och i de fall det gör det är det mest som en historisk kuriositet.

Peris egna musikaliska gärning uppmärksammas knappt nuförtiden. Inte för att hans samlade verk skulle vara dåliga, men de lever knappast upp till de verkshöjder hans efterföljare skulle komma att uppnå. Det är också så han är ihågkommen idag, som en pionjär som hade enormt musikaliskt inflytande på allt som kom efter honom. Faktum är att hans operetter blev omoderna redan nder hans egna levnadstid. Han fick alltså själv se yngre kompositörer raffinera det han själv varit med och startat. Men om det inte vore för Peri skulle musikhistorien enligt samstämmiga uppgifter ha sett helt annorlunda ut. Peri dog i Rom år 1633, 71 år gammal. Bakom sig hade en musikalisk karriär som förändrade historien för alltid.

Lämna ett svar