Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach är tveklöst en av musikhistoriens absolut största. Hans samlade verk består av en alldeles enorm skara musikstycken i alla tänkbara former. Han levde mellan åren 1685-1750 och föddes in i en av den tidens mest musikaliska familjer. Faktum är att det redan fanns ett antal, då, kända kompositörer i familjen när Johann föddes. Han var ett underbarn som redan i mycket ung ålder hade kapacitet att spela stycken som gäckade de mest erfarna organisterna (orgel var hans förstahands-instrument). Allt som allt skulle han komma att skriva fler än 100 kompositioner varav många betraktas som odödliga klassiker idag.

Han var mest känd som organist under sin egen tid men skrev musik för alla dåtidens instrument. Han mest kända stycke kan vara Air on the G String som skrevs för fiol. Bach komponerade körverk, symfonier och mycket annat. Han skrev också hundratals religiösa verk. Hans inflytande över musikhistorien kan knappast överskattas och det vore ingen överdrift att påstå att dagens musik inte skulle vara sig lik om det inte var för honom. Han ligger bakom mängder av innovationer för hur musik skrivs och framförs, för hur man komponerar harmonier och hur solostycken ska framföras.

Hans nästan oräkneliga antal innovationer inom musiken har gjort att många menar att Bach kan vara den störste kompositören någonsin. Men det finns förstås inget objektivt sätt att avgöra den frågan på. Vad som står klart är att han är en av de största. Det bekräftas av att hans musik fortfarande framförs regelbundet världen runt.

Lämna ett svar