Klassisk musik – barocken

Många skulle nog känna igen klassisk musik från barock-eran som själva urtypen för hur klassisk musik ska låta. Exakt när eran började och slutade är svårt att avgöra men det är inte ovanligt att placera den mellan ungefär 1600 till 1750. Det var eran då de första stora kompositörerna som är kända än idag var verksamma. f kompositörerna som verkade under eran finns till exempel Bach, Händel, Telemann och Vivaldi.

Utanför musiken var barocken en spännande era som såg de första stegen mot den kommande upplysningstiden. På filosofins område gjordes stora landvinningar i och med bland andra Descartes tankar om människans existens och livsvillkor. Det var under den här tiden som tankar grundlades som skulle få enormt omfattande konsekvenser och leda fram till det samhälle vi lever i idag. Inom politisk filosofi lade bland annat Hobbes grunden för modern politisk filosofi. Samtidigt plågades Europa av återkommande krig och spänningar, mycket hade religiösa förtecken som gick att härleda till reformationen som startades av munken Martin Luther under renässans-eran.

I någon mån går det också att säga att det var under barocken som de första riktigt stora stegen mot modern musik togs. Det var under de här åren som tonarterna moll och dur antog sin slutliga form. Utöver det introducerades komplex tonalitet som bröt av mot tidigare erors väldigt simpla musikaliska former. Under perioden utvecklades musiken i vissa avseenden i två olika riktningar parallellt. Å ena sidan komponerades det friskt för stora ensembler och symfoniorkestern blev en central del av musikvärlden. Å andra sidan skrevs det också intim musik för mindre ensembler, så kallad kammarmusik.

Om eran skulle få symboliseras av en enda instrumentkategori så vore det tveklöst av klaviaturinstrumenten. Klaviaturmusiken blomstrade som aldrig förr från Europas stora och relativt välmående storstäder. Orgel, harpsichord och piano var instrument som utvecklades och raffinerades och började närma sig de varianter som vi känner idag. Även fiolen tog ett stort kliv framåt och utvecklades till en formgivning som är i bruk fortfarande idag. Med det sagt så fick världen ändå vänta på att musikinstrumenten skulle uppnå sin slutliga standardiserade form. Det skulle ske under nästa musikaliska era då i princip alla musikinstrument hittade den form de har i en modern symfoniorkester.

Men det var inte bara gamla instrument som utvecklades. Under eran introducerades också ett relativt stort antal nya instrument som är standard i moderna symfoniorkestrar. Bland dem finns blåsinstrument som oboe samt stränginstrument som cello och kontrabas.

Operan introducerades som musikalisk form mot slutet av renässansen men det var under barocken som formen skulle komma att blomstra. Under perioden introducerade kompositörer nya tagningar på operan som form: komiska operor, tragedier och mycket annat som breddade både operan och musiken i helhet.

Lämna ett svar