Klassisk musik i den romantiska eran

Den romantiska eran kan möjligtvis sägas vara den epok då den klassiska musiken slutligen blev modern. Under perioden bröt stora kompositörer mot invanda mönster och startade musikaliska rörelser som var friare från traditioner som bundit musiker i tidigare eror. Om det finns ett musikinstrument som skulle kunna tänkas representera hela den