Arcangelo Corelli

Arcangelo Corelli levde mellan åren 1653 och 1713 och föddes i Italien. Under sin levnadstid försörjde han sig som lärare, violinist och kompositör. Det var just som violinist, ett instrument som vid den tidpunkten var helt nyligen uppfunnet, han ådrog sig uppmärksamhet runt hela Europa. Enligt många experter är han den person som ensam ligger bakom de flesta innovationerna som lett till hur fiol spelas idag. Som kompositör skrev han ett flertal operor, han komponerade också flitigt för cembalo.

Det finns mängder av anekdoter och myter kring Corelli som person, men de flesta avfärdas tämligen entydigt av experter. Snarare, säger de, visar rikedomen av anekdoter på hur fattigt dokumenterade liv många av dåtidens kändisar har. Som en duktig violinist som tidigt rester runt i Europa är det kanske inte så konstigt att många historier spreds om honom. Vad vi idag vet är att han studerade musik under en präst i staden Faenza nära Fusignano där han föddes och växte upp.

Det är också belagt att han redan vid väldigt ung ålder började studera musik vid den väl ansedda Filharmoniska akademin i Bologna. År 1675 ankom han i Rom där han skulle komma att tillbringa sina mest produktiva år som kompositör. År 1687 framträdde han på en festival som hölls för svenska Drottning Kristina.

Bland hans mest kända musikaliska verk finns ett stort antal sonater skrivna för kammarorkestrar, såklart oftast med fioler som centrala instrument. Corelli var under sin levnad känd som en fantastisk virtuos. Senare insikter har dock lett till att man ifrågasatt detta, utan att någon skugga faller på honom som kompositör. Faktum är att när hans partitur granskas så kan man konstatera att det verkar som att han var ganska begränsad på sitt föredragna instrument. Av hans kompositioner att döma utnyttjade han bara en begränsad del av fiolens kapacitet. Trots detta har hans inflytande varit enormt. Bland de stora kompositörer som influerades av honom finns till exempel Johann Sebastian Bach. Många menar också att alla stora violinister som kom i hans fotspår hade honom mycket att tacka.

Corelli dog som en mycket välbärgad man i Rom år 1713. En stor del av sina rikedomar kunde han tacka det faktum att han var mycket omtyckt av Roms aristokrati. Begravdes gjorde han i Pantheon i Rom.

Lämna ett svar